Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over Coffee to Stay.  
Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via info[at]coffeetostay.nl.

Wat is Coffee to stay?

Om onze koffiecultuur te redden heeft Stichting Max Havelaar als campagnemiddel de Fairtrade koffie, Coffee to Stay ontwikkeld. De koffie van Coffee to Stay wordt verbouwd in Machakos in Kenia en wordt volgens Fairtrade voorwaarden ingekocht. De koffie wordt vervolgens door Peeze gebrand en verpakt. Gedurende een campagneweek in oktober 2017 werd Coffee to Stay in een pop-up bar op Amsterdam Centraal verkocht en daarnaast is de koffie sinds september 2017 ook online verkrijgbaar. De opbrengst van de verkoop van de koffie gaat naar de Fairtrade Climate Academy. Via de Climate Academy maken we koffieboeren weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. De eerste academie is in 2017 opgericht in Machakos, Kenia en er zullen er snel meer volgen.

Waar kan ik Coffee to stay kopen?

Coffee to stay is op dit moment enkel te koop via onze webshop. Ga naar deze pagina om jouw pak koffie te bestellen.

Wat is het verschil tussen Fairtrade koffie en Coffee to stay?

Fairtrade is een keurmerk, Coffee to stay is een campagnmiddel dat wordt ingezet om meer bewustwording te creëren over de effecten van klimaatverandering voor de koffieproductie. Uiteraard is Coffee to Stay 100% Fairtrade. De extra inkomsten via Fairtrade kunnen de koffieboeren goed gebruiken. Met de campagne Coffee to Stay wil Stichting Max Havelaar, de organisatie achter het Fairtrade keurmerk, vooral het verhaal vertellen van de effecten die klimaatverandering hebben op koffie. Fairtrade zet zich in voor een veel breder doel: namelijk eerlijke handel met boeren overal ter wereld. Daar hoort het verhaal van klimaatverandering ook bij en dit speelt natuurlijk een grote rol in de Climate Academy.

Wat houdt de bedreiging voor de koffie in?

De koffieplant is een zeer gevoelige plant. Voor een goede oogst is het bijvoorbeeld belangrijk dat de temperatuur exact tussen de 18 en 22 graden blijft. Schommelingen in temperatuur door klimaatverandering zijn dus in sommige gevallen desastreus voor de koffieoogst. Onderzoek in Tanzania heeft onlangs aangetoond dat als de temperatuur een graad stijgt dat een verlies van ongeveer 137 kilo koffie per hectare betekent. Dat is een verlies van ongeveer 60% in vergelijking met de huidige gemiddelde productie van kleine koffieboeren. Dat gaat hard dus. De opbrengsten zijn al 50% lager vergeleken met 1960. Zie voor meer informatie ook dit artikel dat in het voorjaar van 2017 in het NRC verscheen.

Hoe ziet dit er specifiek voor Machakos, Kenia uit?

Machakos is een regio, iets kleiner dan Luxemburg, 1.138 meter boven de zeespiegel en een semi-aride gebied dat naar het oosten toe steeds droger wordt. Hoewel Kenia volgens de Wereldbank een ‘Middle Income Country’ is en dus niet tot de allerarmste landen behoort, leunt het nog altijd zwaar op landbouw. Meer dan 70% van het BNP komt uit de landbouw en het grootste deel wordt geproduceerd door kleine boeren. Met 49,5% van de bevolking die leeft van minder dan 1,5 dollar per dag, heeft Kenia nog een lange weg te gaan voordat de meerderheid van de bevolking de effecten van economische verandering voelt. Dat geldt ook zeker voor Machakos. Boeren in Machakos telen koffie, mais, cowpeas, en tegen droogte bestendige gewassen zoals sorghum en gierst. De meeste boeren hebben kleine familieboerderijen (shambas) met minder dan anderhalve hectare. The Maple Climate Change Maps laat zien dat Sub Sahara Afrika een risicogebied is: zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. De gemeenschappen in deze regio zijn vaak arm door een mix van factoren buiten hun invloed. Klimaatverandering heeft dan al snel dramatische gevolgen. Bewoners van Machakos die al generaties in de regio wonen geven aan hoe ze de weersomstandigheden hebben zien veranderen. Van één kort en één lang regenseizoen, keurig te markeren op de kalender, is de laatste 15 jaar geen sprake meer. Langere periodes van droogte kwamen ervoor in de plaats. Mensen moeten steeds verder van huis water vinden. Het leven in Machakos is harder geworden. Een studie laat zien dat gemeenschappen minder vrijgevig en gastvrij zijn geworden: tekort aan voedsel heeft ertoe geleid dat de deuren dicht blijven tijdens het eten. Er wordt nog maar één maaltijd per dag genuttigd, met als gevolg ondervoeding en toename van ziekte. Met minder inkomen lukt het mensen niet meer hun kinderen naar school te sturen. Zo blijven ook de kansen voor een volgende generatie gering.

Wat doet de Climate Academy?

Doel van de Climate Academy is de weerbaarheid van koffieboeren tegen klimaatverandering te vergroten door het systematisch aanleren en toepassen van inzichten, vaardigheden en technieken die klimaatverandering beter beheersbaar voor hen maken. Boeren leren daarbij van experts en daarna aan elkaar (Farmer Field School methode). Het programma resulteert na evaluatie in een Climate Academy Guide die dan beschikbaar komt voor andere Afrikaanse koffie-organisaties, gecoördineerd door Fairtrade Africa. De boeren in Machakos gaan zelfstandig voort op de ingeslagen weg. De pijlers waar de academy zich op richt zijn als volgt:

  • Capaciteitsvergroting van de boerenorganisaties – kennis over klimaatverandering vergroten
  • Klimaatbestendiger maken van de landbouw
  • Bosbehoud: nieuwe mogelijkheden voor omschakeling naar duurzame energie
  • Ontwikkelen van nieuwe inkomensgenererende activiteiten
  • Ontwikkelen van Climate Academy Guide – zodat opgedane kennis ook overgedragen kan worden

Waar komt het geld vandaan voor de Climate Academy en waar gaat het geld van de Coffee to Stay naartoe?

De Nationale Postcodeloterij steunt jaarlijks een aantal projecten met een eenmalige financiële bijdrage om het project zo een flinke impuls te geven. Zo heeft Stichting Max Havelaar bij het goed geld gala 2016 een financiële bijdrage gekregen om de Climate Academy op te starten. En omdat het idee zo goed werd bevonden werd er een bijdrage bovenop gedaan om het concept als vervolg in twee andere koffieregio’s uit te kunnen rollen. Hiermee is de opstart van de Climate Academy gefinancierd. Bovendien is er een apart bedrag vrijgemaakt voor de communicatiecampagne in Nederland. Consumenten zijn namelijk een deel van de oplossing omdat ze koffie kunnen drinken die koffieboeren helpt in hun strijd tegen klimaatverandering. Voor zulke koffie voeren wij graag campagne. Coffee to Stay is een middel van een campagne over de negatieve effecten van klimaatverandering op de productie van koffie en de inkomsten van koffieboeren. Het is ‘campagne-koffie’, Max Havelaar is een keurmerk en geen merkeigenaar, dat zal ook zo blijven. Coffee to Stay wordt gelanceerd om een verhaal te vertellen. Uiteraard gaan we proberen zoveel mogelijk kosten terug te verdienen. Winst maken is geen doel, mocht dat wel gebeuren dan is dat alleen maar mooi en gebruiken we de gelden om de Climate Academy extra te steunen. Vanzelfsprekend wordt de koffie volgens Fairtrade voorwaarden ingekocht.